Läsportfolie åk 1

Öppna power pointen för att se ett exemple på en läsportfolie i åk 1.

Målsättningar

  • Dokumentera elevernas läsning

Vad gjorde ni?

Hur gjorde ni?

  • Modellen utarbetades under en planeringsdag

Deltagare

  • Portfolien är utarbetad för elever i åk 1 men går bra att tillämpa i andra årskurser samt i språkundervisning.

Utvärdering

  • Portfolie formatet utvärderas då den använts

Material

  • Bärbar dator, Ipad eventuellt telefon

Fördelar

  • Påvisa elevens framsteg i läsning

Att utveckla

  • Att prova portfolien i praktiken

Teamet

Botby grundskola