Slutraport för Utvecklingsplanen för fostran och utbildning för invandrare har publicerats

Fostrans- och utbildningssektorn genomförde Utvecklingsplanen för fostran och utbildning för invandrare (Make-programmet) 2018–2021. Slutraport har publicerats på finska, på svenska och på engelska.