Jag som påverkare

Mål

Syftet med materialet är att ge eleverna olika verktyg med vilka de själv kan påverka utformandet av en hållbar framtid.

Läroämnen som ingår i avsnittet

  • ÄI1
  • ÄI5
  • SL1
  • KO1
  • KO2

Beskrivning

Som introduktion till avsnittets tema finns en kort berättelse, som vi rekommenderar att man läser först. Efter det kan de studerande göra en liten reflektionsuppgift som knyter an till temat. Berättelsen har markerats på Thinglink med bok-symbolen.

Ungdomar har i alla tider strävat efter att påverka framtiden och därför har vi i detta avsnitt samlat olika sätt att utöva påverkan, som de studerande själva kan omsätta i praktiken. Materialet inleds med en genomgång av viktiga ord inom området påverkan (påverkan, aktivt medborgarskap och argumentation). Efter detta ges anvisningar om att skriva en debattartikel, om påverkan med hjälp av sociala medier, konst och humor och om framläggande av initiativ. På slutet bekantar vi oss med unga opinionsbildare.

Thinglink: Jag som opinionsbildare

Uppgifter

Du hittar uppgifterna för detta avsnitt i denna PDF-fil. Läraren kan modifiera uppgifterna för de egna behoven. Läraren kan också välja vilka uppgifter hen vill använda i avsnittet.

Wordwall-uppgifter

Som en del av materialet finns interaktiva uppgifter för eleverna som skapats med verktyget Wordwall. En del av uppgifterna finns inbäddade på ThingLink.

Om du vill kan du använda Wordwall-uppgifterna som stöd i undervisningen. Eleverna kan göra uppgifterna individuellt eller så kan de projiceras på skärmen och göras tillsammans i gruppen.

Källor:

Partiolaisten viesti luonnon ja rauhan puolesta herätteli maailman ilmastopäättäjiä: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008651028.html?fbclid=IwAR0249j7w0pgobZJDahkdYYMPHbzsFrxJvGsgvLL-ge4yD5zMBcOIl3WcNo

Påverkan: https://verkko-opisto.msl.fi/jarjestotoimijan-abc/vaikuttaminen/

Påverkan: https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/mun-elama/paatoksenteon-taidot/vaikuttaminen

Vad är påverkan?: https://www.osallistu.fi/opi-vaikuttamaan/mita-vaikuttaminen-on/

Vad menas med aktivt medborgarskap?: https://kansalaisyhteiskunta.fi/tietopankki/mita-tarkoitetaan-aktiivisella-kansalaisuudella/

Krav för aktivt medborgarskap: https://kansalaisyhteiskunta.fi/tietopankki/aktiivisen-kansalaisuuden-vaatimukset/

Så är skriver du en debattartikel: https://www.ilmastotoiminta.fi/tyokalut/nain-kirjoitat-mielipidekirjoituksen/

Debattartikel: https://juttutyypit.fi/juttutyypit/mielipidekirjoitus/

Skriv en debattartikel: https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

Ami Varto tekee ilmastotoimintaa somessa: https://www.ilmastotoiminta.fi/toimijat/ami-varto-tekee-ilmastotoimintaa-somessa/

Journalistik på sociala medier: https://juttutyypit.fi/nakokulmia-journalismiin/journalismi-sosiaalisessa-mediassa/

Visuella element på sociala medier: https://juttutyypit.fi/nakokulmia-journalismiin/visuaalisuus-journalismissa/

10 tapaa tehdä ilmastotoimintaa somessa: https://www.ilmastotoiminta.fi/tyokalut/10-tapaa-tehda-ilmastotoimintaa-somessa/

Utveckla skolmåltiderna: https://toivoajatoimintaa.fi/kouluruokailua-kehittamaan/#Kouluruokailu_osana_vastuullista_syomista

Påverkan på internet: https://toivoajatoimintaa.fi/nettivaikuttaminen/

Humor i journalistik: https://juttutyypit.fi/nakokulmia-journalismiin/huumori-journalismissa/

Om konst, klimatverksamhet och känslor: https://www.ilmastotoiminta.fi/tyokalut/taide-vie-ilmastotoiminnan-tunteisiin/

Konst som förändrar världen: https://toivoajatoimintaa.fi/taide-maailmaa-muuttamassa/

Klimatångest och att leva med den: https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/ilmastoahdistus-ja-sen-kanssa-elaminen

Att skapa klimatmem: https://www.ilmastotoiminta.fi/tyokalut/nain-teet-ilmastomeemeja/

Om konst, klimatverksamhet och känslor: https://www.ilmastotoiminta.fi/tyokalut/taide-vie-ilmastotoiminnan-tunteisiin/

Motreklam: https://voima.fi/vastamainokset/

Invånar- eller medborgarinitiativ, adress: https://www.ilmastotoiminta.fi/tyokalut/nain-teet-kuntalais-tai-kansalaisaloitteen-tai-adressin/

Information om tjänsten dinåsikt.fi: https://www.otakantaa.fi/sv/tietoa-palvelusta/1/

Invånarinitiativ: https://www.kuntalaisaloite.fi/sv

Medborgarinitiativ: https://www.kansalaisaloite.fi/sv

Europeiska medborgarinitiativ: https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works_fi

Adresser: https://www.adressit.com/

Ungas idéer: https://www.nuortenideat.fi/sv/

Din åsikt: https://www.otakantaa.fi/sv/

Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus. 2021. Helsingfors: Otava.