Jag som konsument

Mål

 • Att förstå sambanden mellan konsumtion och en hållbar framtid ur olika perspektiv.
 • Att identifiera hur man kan granska och kritiskt utvärdera sådant som rör konsumtion och kommersialism samt konsumtionsvanor.
 • Att identifiera möjligheter att påverka för en mer ansvarsfull och hållbar konsumtion.

Läroämnen som ingår i avsnittet

 • GE1
 • SL1
 • ÄI5

Beskrivning

Som introduktion till avsnittets tema finns en kort berättelse, som vi rekommenderar att man läser först. Efter det kan de studerande göra en liten reflektionsuppgift som knyter an till berättelsen. Berättelsen har markerats på ThingLink med bok-symbolen. 

I avsnittet Jag som konsument ligger fokus på konsumtion ur perspektivet för en hållbar framtid och globala problem i anslutning till konsumtion. Konsumtion är en mycket synlig del av vår vardag och gymnasieleverna använder och konsumerar många slags produkter och tjänster dagligen. I den dagliga konsumtionen kan produktionen ske på olika håll i världen. Hållbara och ansvarsfulla produktions- och konsumtionssätt är centrala för främjandet av en hållbar framtid. Konsumtionsvalen kan antingen främja eller hindra en hållbar framtid. Gymnasieleverna kan också utöva påverkan för en mer hållbar konsumtion.

Teman kring konsumtion som ingår i avsnittet:

 • konsumtion och en hållbar framtid 
 • produktionens resa 
 • konsumentpåverkan 
 • olika certifikat som beviljas produkter 
 • sociala medier, konsumtion och reklam 
 • att förlänga produkternas livslängd 
 • tips på immateriella gåvor 

Thinglink: Jag som konsument

Uppgifter

Du hittar uppgifterna för detta avsnitt i denna PDF-fil. Läraren kan modifiera uppgifterna för de egna behoven. Läraren kan också välja vilka uppgifter hen vill använda i avsnittet. 

Wordwall-uppgifter

Som en del av materialet finns interaktiva uppgifter för eleverna som skapats med verktyget Wordwall. En del av uppgifterna finns inbäddade på ThingLink. 

Om du vill kan du använda Wordwall-uppgifterna som stöd i undervisningen. Eleverna kan göra uppgifterna individuellt eller så kan de projiceras på skärmen och göras tillsammans i gruppen. 

Tilläggsmaterial

Eettisen kaupan puolesta ry har mycket material i anslutning till etisk konsumtion, till exempel:

Uppgifter om konsumentfostran och -kompetens i Konkurrens- och konsumentverkets blogg Kulma:

Källor

Agenda 2030 och mål 12: Hållbar konsumtion och produktion: https://www.ykliitto.fi/vastuullista-kuluttamista

Ansvarsfull konsumtion: https://eetti.fi/toiminta/teemat/vastuullinen-kuluttaminen/

Konsumentpåverkan: https://toivoajatoimintaa.fi/kuluttajavaikuttaminen/

Den årliga överkonsumtionsdagen som räknats ut av Global Footprint Network: https://www.footprintnetwork.org/our-work/earth-overshoot-day/

Konsumtion, miljö och etik, livscykeltänkade: https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/eyy/yhteinen_ymparisto/ky

Hot som förknippas med överkonsumtion: https://wwf.fi/uhat/ylikulutus/

En produkts resa: https://toivoajatoimintaa.fi/kuluttajavaikuttaminen/

Företagsansvar: Eettisen kaupan puolesta ry. 2020. Yritysvastuuopas. https://eetti.fi/wp-content/uploads/2021/01/Eetti-yritysvastuuopas2020.pdf

Bomullens vägar, produktionens resa: Eettisen kaupan puolesta ry. 2018. Puuvillan polut. https://eetti.fi/wp-content/uploads/2018/03/Puuvillan_polut_WEB.pdf

Konsumtionens globala effekter: Eettisen kaupan puolesta ry. 2018. Globaalin kuluttajan oppikirja. https://eetti.fi/wp-content/uploads/2018/01/Globaalin_kuluttajan_oppikirja_web.pdf

Om produktion och ansvar: https://toivoajatoimintaa.fi/kuluttajavaikuttaminen/

Ansvarsfull konsumtion, kläder: https://www.kuluttajaliitto.fi/materiaalit/vastuullinen-kuluttaminen-vaatteet-ja-tekstiilit/

Klädindustrin och hållbarhet: https://finnwatch.org/fi/julkaisut/pikamuodin-jalkeen

Mikroplaster och dess miljökonsekvenser: https://joutsenmerkki.fi/teemat/mikromuovit/

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ymparistomyrkyt/mikromuovit

Miljö- och energimärken: https://www.kuluttajaliitto.fi/materiaalit/vastuullinen-kuluttaminen-ymparisto-ja-energiamerkit/

Pohjoismaiset kaupungit haluavat parantaa älypuhelimien vastuullisuutta ja kiertotaloutta: https://helsinginilmastoteot.fi/pohjoismaiset-kaupungit-haluavat-parantaa-alypuhelimien-vastuullisuutta-ja-kiertotaloutta/

Suomi vähentää kertakäyttöisten muovimukien käyttöä ja kannustaa uusien ratkaisujen kehittämistä: Yle. Tiessalo, P. 2022. Hyvästi, kertakäyttöiset muovimukit – mukien lisäksi Suomi pyrkii eroon luontoa kuormittavista take away –ruokapakkauksista. 08.3.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12347374

Företagsansvarslagstiftningens framåtskridande: Statsrådet. Arbets- och näringsministeriet. 23.2.2022. Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen EU:n yritysvastuulainsäädännöstä. https://valtioneuvosto.fi/-//1410877/euroopan-komissio-julkaisi-ehdotuksen-eu-n-yritysvastuulainsaadannosta

Konsumentens mediefärdigheter: Kulma, Konkurrens- och konsumentverket. 2022. Kuluttajan mediataidot tapetilla mediataitoviikolla. https://kulma.kkv.fi/2022/02/07/kuluttajan-mediataidot-tapetilla-mediataitoviikolla/?fbclid=IwAR1TNHYCV84pZYj00H0gn-ZthfzjZ6FgD_O3Y8W5yj5hAmBO5R9_CHfGiys

Konsumtion och inköp på sociala medier: Kulma, Konkurrens- och konsumentverket. 2022. Somebingoa mediataitoviikolla. https://kulma.kkv.fi/2022/02/11/somebingoa-mediataitoviikolla/?fbclid=IwAR0xkT62Wd3xD7dU2Wpc21TLxlXqCU3kVDTjdHa_CCR5HupwPQFIKrRChN4

Konsumentskyddslag: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1978/19780038

 Identifierbar reklam: https://www.kkv.fi/sv/konsumentarenden/marknadsforing-erbjudanden-och-pris/marknadsforing-samt-forfaranden-i-kundrelationer/identifierbar-reklam/

Sociala medier och utseendefokus: Verke. Kukkonen, I. & Åberg, E. 2022. Oot niin #goals – Ulkonäköpaineita ja ulkonäön kommentointia sosiaalisessa mediassa. https://www.verke.org/blogit/oot-niin-goals-ulkonakopaineita-ja-ulkonaon-kommentointia-sosiaalisessa-mediassa/

Sociala medier och konsumtion: Yle. Kosonen, L. 2020. Tutkimus: somella luultua isompi vaikutus nuorten kuluttamiseen – yli 350 vastaajaa kertoi Ylelle, mitä perheissä ajatellaan merkkituotteista. https://yle.fi/uutiset/3-11254083

Sociala medier och press: Yle. STT. 2020. Tutkimus: sosiaalinen media lisää paineita, mutta siitä voi olla myös apua normien purkamisessa. https://yle.fi/uutiset/3-11223585

Sociala medier och utseendefokus: Åberg, E., Koivula, A. & Kukkonen, I. 2019. A feminine burden of perfection? Appearance-related pressures on social networking sites. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0736585319308111

Sociala medier, reklam och konsumtion: Yle. Manu, J. 2019. Hurahditko kiharoihin, himoitsetko mörkömukia? Kulutustutkijan mukaan some puree shoppailijoihin tehokkaammin kuin perinteinen mainonta. https://yle.fi/uutiset/3-10788111

Tips på immateriella gåvor: Koutsi, HSY. Lahja kertoo antajastaan. Journalisten och klimataktivisten Riikka Suominen delar med sig av sina presenttiips. https://koutsi.hsy.fi/courses/ilmastotreeni/lessons/kuluta-harkiten/topic/tuotekulutuksesta-palvelukulutukseen/

Tips på immateriella gåvor: Helsingin Sanomat. Syrjälä, H. 2020. Ahdistaako tavara, mutta joululahjat pitäisi hankkia? Tässä 86 erinomaista vinkkiä aineettomaksi joululahjaksi. https://www.hs.fi/elama/art-2000005931406.html

Elektronikens hållbarhet och cirkulär ekonomi: Eettisen kaupan puolesta ry. 2021. Elektronikutredning: https://eetti.fi/wp-content/uploads/2021/10/elektroniikkaselvitys_valmis.pdf

Återvinning av elektronik: Yle. Hanhinen, H. 6.3.2020. Puhelimet jäävät lojumaan nurkkiin. https://yle.fi/uutiset/3-11043454

Återvinning av elektronik: Eettisen kaupan puolesta ry. 2021. Mobiler som går sönder: https://youtu.be/rCPZXbZQMsg

Klädvård och längre livslängd: Pidennä lempivaatteiden käyttöikää – harjaaminen, nukanpoisto ja höyryttäminen auttaa. https://yle.fi/aihe/a/20-10002255?fbclid=IwAR2XgpUG7mMVPhEU28si_zQl_m57HrOEe_giZDQK2Dp7uR6K-p0c7JeKlNs

Aaltonen, A., Kujansuu, E., Merilä, J., Seppälä, J., Suontausta, T. och Tuominen, P. 2021. Biomi: Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin. Helsingfors: Otava.

Brander, N., Hiekka, S., Paarlahti, A., Ruth, C. och Ruth, O. 2021. Manner 1: Maailma muutoksessa. Helsingfors: Otava.