Grodan Gustav på äventyr

Utskriften av en av barnens dagboksberättelser om vad de hade gjort tillsammans med Grodan Gustav under helgen.

Målsättningar

Kommunikation – de barn som inte kan verbalt uttrycka sig kan använda sig av detta verktyg. Bilderna representerar ord, som barnen kan “läsa” och dela med sig av sina erfarenheter.

Vad gjorde ni?

Vi använde oss av Widgit online för att stöda de barn som har utmanande att uttrycka sig.

Hur gjorde ni?

Grodan Gustav åkte hem till varje barn över ett längre veckoslut. Med sig hade han en dagbok dit barnen tillsammans med sina familjer berättade vad de hade hållit på med tillsammans med Grodan Gustav. De hämtade Gustav tillsammans med dagboken tillbaka till daghemmet, där pedagogerna skrev upp i Widgit Online vad familjen hade gjort hemma. Då texten och bilderna var färdiga skrev pedagogen ut det och gick sedan igenom tillsammans med barnet vad de olika bilderna betydde och vad familjen hade gjort tillsammans med Grodan Gustav. Barnet fick sedan under samlingen öva att ställa sig framför de andra barnen och berätta om sitt äventyr tillsammans med Gustav, och använda bilderna från Widgit Online som stöd.

Deltagare

Det var vår intregrerade specialgrupp Lönneberga på daghemmet Elka som använde Widgit Online på det här sättet.

Utvärdering

  • barnen kunde själva berätta, eller uttrycka sig på något annat sätt, vad de hade gjort tillsammans med Grodan Gustav.
  • även de barn som har utmanande att verbalt uttrycka sig kunde förmedla till kompisarna vad de hade gjort och kände en delaktighet

Material

  • Widgit online
  • mjukisdjur
  • häfte och penna
  • dator

Fördelar

  • ett bra verktyg att använda för barn då de behöver kommunicera med andra
  • vi har också använt Widgit online för sånger och ramsor, samt dags- och veckoschema.

Att utveckla

  • använda det direkt via lärplattan
  • skicka meddelandena via Widgit online till föräldrarna

Teamet

Daghemmet Elka