Apparatön – digitala vertyg och multiliteraciet

Målsättningar

 • Multilitteracitet–förmåga att tolka och producera olika slag av  meddelanden. En vuxenförebild, en rik textmiljö, kultur producerad av barn och kulturella tjänster avsedda för barn. Planen för småbarnspedagogiki Helsingfors.

Vad gjorde ni?

Vi jobbade med mediefostran utgående från spelet apparatön. Spelet apparatön är en inlärningsmiljö vars syfte är att lära ut mediekunskap åt barn. I spelet ska man tillsammans med djuren på Apparatön lösa gåtan med den mystiska kvarnen som dykt upp på ön. 

Hur gjorde ni?

Vi började med att fundera på vad är apparater? (Mediefostran)

 • Vad är media?
 • Vad betyder ordet apparat?
 • Vad finns det för olika apparater?


Figurerna från spelet Apparatön printade vi ut, laminerade och tog med ut i parken. Där var de placerade på olika ställen så barnen själva fick fotografera parkbesöket. Ugglan Algot Allvetade och Igge Igelkott bor i Herrgårdsparken. Vi skrev en berättelse om dem som levde med i verksamheten.

Foton som barnen togs, satte vi att snurra i vår fotoram inne på daghemmet. På så sätt var de hela tiden med i vår verksamhet. Barnen fick även visa för föräldrarna vad de gjort ute i parken.


Vi gömde även bildkort på olika apparater i parken. Dessa fick barnen söka efter och sedan benämna då de hittade ett kort. Samma bildkort hade vi också med på vår spelstund. Då barnen hade bekantat sig med både spelets olika figurer och med olika apparater, så fick de prova spelet på lärplattorna. Vi spelade en nivå i taget och gick tillsammans genom vad som hade hänt i spelet och varför man gjorde på ett visst sätt. 

Vi hade parallellt med apparatön även andra teman i barngruppen. Dessa teman kopplade vi ihop med apparatön. Barnen själva hade önskat att ha PIZZA som tema.

I Helsingfors plan för småbarnspedagogik står det: ”När man planerar och förverkligar verksamheten ska barnens lekar, erfarenheter och kunnande som har med media att göra beaktas… Informationens ursprung och innehåll ska diskuteras då man söker, använder och jämför olika källor”

Tema: Pizza
Fråga: Vad är reklam?

Barnen fick spela reklamspelet på apparatön. Denna gång gjorde vi det i grupp, med hjälp av en dator, videokanon och skärm. På detta sätt fick barnen tillsammans lösa mysteriet om den trasiga reklamen. Efter spelet fick barnen tillsammans diskutera olika reklamskyltar. Hur ser en bra reklam ut och ska man tro på allt man ser i reklam? Barnen gjorde egen reklam till pizzerian de hade byggt upp i samband med hela gruppens tema. Pizzerian döpte de till pizzeria Pingvin, 1 pizza kostar 5euro, 2 pizzor kostar 2 euro – ”för det är roligare att äta tillsammans än ensam.” 

Deltagare

I projektet kring apparatön deltog en grupps 4 och 5 åringar, samt pedagogen Minna och föreståndaren Mia. Även biblioteket samarbetade vi med, samt hade spelstunder med dem i Tölö bibliotek. 

Utvärdering

 • Vi funderade tillsammans vad som gick bra/ inte bra.
 • Praktiska lösningar såsom när man ger lärplattorna till barnen, ge tydliga instruktioner först.
 • Utvärdering med barnen om vad som hänt i spelet.
 • Utvärdering tillsammans med biblioteket. 

Material

 • Lärplattor eller dator
 • Videokanon
 • Skärm
 • Papper
 • Pennor
 • Lim

Fördelar

 • Apparatön är ett spel som lämpar sig väldigt väl för 5-åringar. Vi kom överens om att fortsätta med apparatön för 5-åringar, som ett gemensamt projekt för dem varje höst. 

Att utveckla

 • För yngre barn kan innebörden i själva spelet vara svårt att förstå. Men, yngre barn kan vara med och lära sig motsvarande saker utgående från figurerna i spelet, samt genom muntliga berättelser och diskussioner. 

Teamet

Daghemmet Elka