Plan för kulturfostran

I Helsingfors tillhör kulturfostran alla!