Elevens digitala lärstig, åk 3 – 6 (Trollkarl)

Praktiska färdigheter

 • Jag kan välja ut ändamålsenliga metoder och verktyg för olika uppgifter. 4
 • Jag kan producera text med hjälp av ett textbehandlings-program och ändra textens utseende.
 • Jag känner till olika kortkommandon, t.ex. om jag vill kopiera, klippa ut eller klistra in innehåll. 5
 • Jag kan skapa filer och mappar samt namnge, dela och hitta dem senare.
 • Jag har båda händerna på tangentbordet när jag skriver.
 • Jag kan använda mig av digitala kartor och positionsdata.
 • Jag kan skapa program med flera kommandon på ett grafiskt programmeringsspråk.
 • Jag kan använda e-post och utskriftsfunktionen.
 • Jag kan logga in i Wilma och använda olika funktioner i det, såsom att skriva meddelanden samt kontrollera läxor och datum för prov.

Ansvarsfull och trygg användning

 • Jag kan skapa säkra lösenord och förvara dem tryggt. 6
 • Jag kan välja vem jag är i växelverkan med i digitala miljöer.
 • Jag förstår att jag är ansvarig för hur jag kommunicerar i digitala miljöer.
 • Jag kan ta reda på om jag kan använda eller publicera innehåll som någon annan skapat. 7
 • Jag förstår vad upphovsrätt och datasekretess innebär.
 • Jag kan hålla pauser och begränsa arbetet i digitala miljöer.
 • Jag väljer en ergonomisk och ändamålsenlig arbetsställning.

Tillämpande, undersökande och kreativa arbetssätt

 • Jag tränar digital informationssökning och källangivelser.
 • Jag tränar på att kritiskt bedöma information. 8
 • Jag kan berätta genom att kombinera bild, text, video och ljud.
 • Jag kan producera information i sociala nätverk 9 och förstår hur olika wiki-plattformar fungerar.
 • Jag tränar kamratbedömning i digitala lärmiljöer.
 • Jag tränar tolkning och bedömning av medier och lär mig tolka de sociala mediernas sätt att kommunicera.
 • Jag använder digitala portfolion vid dokumentering och bedömning av min egen inlärning.
 • Jag deltar i diskussioner och påverkar i skolans digitala miljöer.
 • Jag tränar växelverkan i olika digitala miljöer. 10

Fotnoter

4 Eleven kan välja om hen vill göra uppgiften med en dator eller en mobil apparat.

5 Det är lätt för mig att använda olika kommandon, såsom Ctrl + C för att kopiera och Ctrl + V för att klistra in.

6 Lösenord skapas med hjälp av enkla minnesregler.

7 Integritet och upphovsrätt diskuteras.

8 Informationskällan kan vara en skriven text, bild, video och/eller ljud.

9 Eleverna kan exempelvis bearbeta ett gemensamt dokument.

10 Eleven kan exempelvis dela sin digitala portfolio med sin vårdnadshavare.