Elevens digitala lärstig, åk 1 – 2 (Mästare)

Praktiska färdigheter

 • Jag kan öppna och stänga olika datatekniska apparater.
 • Jag använder apparater på ett tryggt sätt och sörjer för att de är i skick.
 • Jag kan logga in i och ut ur apparater, tjänster och appar.
 • Jag känner igen ikonerna för de funktioner som jag behöver. 1
 • Jag kan skriva, teckna och ta bilder med olika apparater och spara mina filer.
 • Jag tränar att skapa filer och mappar och kan namnge, dela och hitta dem senare. 2
 • Jag har båda händerna på tangentbordet när jag tränar mina tangentfärdigheter.  
 • Jag kan använda kontroller, såsom mus, tangentbord och pekskärm.
 • Jag kan ge enkla kommandon och testa hur de fungerar genom lek, undervisningsspel eller robotar.

Ansvarsfull och trygg användning

 • Jag kan hantera användarnamn och lösenord på ett tryggt sätt.  
 • Jag vet vad som kännetecknar opålitliga webbplatser och undviker dem. 3
 • Jag kan berätta för en vuxen om jag ser något tvivelaktigt eller obehagligt på nätet.  
 • Jag iakttar de åldersgränser som vuxna har angivit då jag använder olika apparater.  
 • Jag respekterar andras integritet och delar bilder eller videor på andra endast med deras samtycke.   
 • Jag publicerar inte bilder, text eller annat innehåll som inte är mitt utan samtycke.    
 • Jag övar mig att begränsa skärmtiden.  
 • Jag ser till att min arbetsställning är ergonomisk.

Tillämpande, undersökande och kreativa arbetssätt

 • Jag kan välja sökord och mata in dem i sökmotorer.   
 • Jag förstår att all information på nätet inte nödvändigtvis är sann. 
 • Jag kan uttrycka mig själv genom bilder, videor, ljud eller text.  
 • Jag undersöker nya digitala miljöer och tränar användning av dem.
 • Jag övar mig att producera innehåll i en digital portfolio.

Fotnoter

Symbolerna som används i program och system är huvudsakligen universella, med andra ord är ikonerna för standardverktyg och -funktioner desamma oavsett gränssnitt. Eleven övar sig i att identifiera allmänna visuella kännetecken för ikoner och de funktioner som motsvarar dem samt kan tillämpa det hen lärt sig även i nya appar.

2 Som enklast innebär skapande av filer att exempelvis en textfil eller en bild sparas på en ändamålsenlig plats, såsom i en mapp som delas med läraren i en molntjänst. Att samla elevens filer i en mapp som eleven känner till och hittar är ett av de enklaste sätten att bygga upp en digital portfolio.

3 Exempelvis mycket reklam och popup-fönster.