Oppijan digipolku 3.-6. luokilla (Taikuri)

Käytännön taidot

 • Osaan valita eri tehtäviin tarkoituksenmukaiset työtavat ja välineet.4
 • Osaan tuottaa tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla ja muokata sen ulkoasua.
 • Osaan erilaisia näppäinkomentoja, kuten kopioida, leikata ja liimata. 5
 • Osaan luoda tiedoston ja kansion sekä nimetä, jakaa ja löytää sen myöhemmin.
 • Käytän molempia käsiä kirjoittaessani näppäimistöllä.
 • Osaan hyödyntää digitaalisia karttoja ja paikannustietoja.
 • Osaan laatia useiden komentojen ohjelmia graafisella ohjelmointikielellä.
 • Osaan käyttää sähköpostia ja tulostustoimintoa.
 • Osaan kirjautua Wilmaan ja osaan käyttää sen eri toimintoja, kuten kirjoittaa viestejä ja tarkistaa läksyt ja kokeiden päivämäärät.

Vastuullinen ja turvallinen käyttö

 • Osaan luoda turvallisia salasanoja ja pitää niistä huolta. 6
 • Osaan valita kenen kanssa olen vuorovaikutuksessa digitaalisessa ympäristössä.
 • Ymmärrän, että olen vastuussa omasta viestinnästäni.
 • Ymmärrän, mitä toisten tekemää sisältöä saan julkaista. 7
 • Ymmärrän, mitä tarkoitetaan tekijänoikeuksilla ja tietosuojalla.
 • Osaan tauottaa ja rajata digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaa työskentelyä.
 • Valitsen tarkoituksenmukaisen työskentelyasennon.

Soveltava, tutkiva ja luova työskentely

 • Harjoittelen digitaalista tiedonhakua ja osaan merkitä lähteet tuotoksiini.
 • Harjoittelen tiedon kriittistä arviointia.8
 • Osaan kertoa asioita yhdistäen kuvaa, tekstiä, videota ja ääntä.
 • Osaan tuottaa tietoa yhteisöllisesti 9 ja ymmärrän wikialustojen toimintaperiaatteen.
 • Harjoittelen työn vertaisarviointia digitaalisissa oppimisympäristöissä.
 • Harjoittelen median tulkintaa ja arviointia ja opettelen tulkitsemaan sosiaalisen median tapaa viestiä.
 • Käytän sähköistä portfoliota oman oppimisen dokumentoinnissa ja arvioinnissa.
 • Osallistun keskusteluun ja vaikuttamiseen koulun digitaalisessa ympäristössä.
 • Harjoittelen vuorovaikutusta erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.10

Alaviitteet

4 Oppilas osaa valita tekeekö tehtävän tietokoneella tai mobiililaitteella.

5 Käytän sujuvasti esimerkiksi komentoja, kuten kopioidessa Ctrl + C ja liittäessä Ctrl + V.

6 Salasanoja muodostetaan helposti hallinnoitavien muistisääntöjen avulla.

7 Yksityisyydestä ja tekijänoikeuksista keskustellaan.

8 Tietolähteenä voi olla kirjoitettu teksti, kuva, video ja/tai ääni.

9 Oppilaat voivat esimerkiksi työstää yhteistä dokumenttia.

10 Esimerkiksi oppilas voi jakaa portfolionsa huoltajalle tai lähisukulaisille sähköpostia käyttäen.